Terug

Wachttijden

In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. Dit houdt in dat een kind vaak niet direct terecht kunnen voor een opname of voor een afspraak op de polikliniek.

Waarom zijn er wachttijden?

Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Dus als er meer patiënten een afspraak willen of behandeld willen worden dan het ziekenhuis kan behandelen. Dit heeft de volgende redenen:

  • Het aantal operatiekamers en het aantal bedden op een afdeling staat vast. Dit geldt ook voor het aantal verpleegkundigen en specialisten. Als de vraag naar zorg stijgt, kan het gebeuren dat er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om de behandeling snel uit te voeren.
  • Het WKZ biedt soms zorg die zeer specialistisch is. Dat wil zeggen dat de zorg door maar één of enkele specialisten in heel Nederland wordt gegeven. Er ontstaat dan automatisch een wachttijd.

Waarom is de wachttijd niet hetzelfde voor alle patiënten?

De wachttijd verschilt per patiënt. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • De arts bepaalt aan de hand van de medische noodzaak hoe snel uw kind naar het ziekenhuis moet komen.
  • Soms kan een behandeling alleen in het WKZ plaatsvinden. Voor andere behandelingen kan u ook in een ander ziekenhuis terecht.

Als een patiënt spoedeisende hulp nodig heeft, is er geen wachtlijst.

Wachttijd zoeken

U kunt zoeken wat de wachttijd is voor een afspraak op de polikliniek. Niet van alle poliklinieken zijn de wachttijden op de website te vinden.

Wanneer u op onze website naar een polikliniek gaat, kunt u zien of de wachttijd bekend is. 

De wachttijd is altijd een indicatie (een schatting). Bij spoedsituaties is er geen wachtlijst.