Terug

kinderhartcentrum

kinderhartcentrum

Centrum

Het kinderhartcentrum van het WKZ is een van de grootste centra van Nederland. 1 op de 100 kinderen in Nederland wordt geboren met een hartafwijking. Dit is soms een klein gaatje in het hart, maar soms gaat het ook om ernstiger afwijkingen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kinderen waarbij maar de helft van het hart goed is aangelegd. In het WKZ worden gemiddeld driehonderd kinderen per jaar geopereerd en krijgen ruim tweehonderd kinderen een hartkatheterisatie.

Voor wie uitklapper, klik om te openen

Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen van het WKZ staat voor ‘levensloopzorg’. Het centrum biedt onder één dak zowel prenataal onderzoek, begeleiding bij de geboorte en operaties bij pasgeborenen, als de zorg en begeleiding van kinderen en - binnenkort- ook volwassenen. We zien patiënten met allerlei soorten afwijkingen. Van een klein gaatje tussen beide kamers, tot afwijkingen waar complexe operaties voor nodig zijn. We hebben specifieke expertise voor kinderen die niet twee maar één kamer van het hart kunnen gebruiken.

In het WKZ opereren we kinderen met aangeboren hartafwijkingen al op zeer jonge leeftijd. Al voor de geboorte stellen we zo mogelijk de diagnose en kiezen we het beste behandeltraject. Veel behandelingen vinden bij ons tegenwoordig in één ingreep plaats, in plaats van via meerdere operaties. Aandacht voor de kwaliteit van leven en ontwikkeling van kinderen staat dan ook centraal. We blijven onze patiënten volgen tot in de volwassenheid. We werken daarbij nauw samen met onze GUCH [IV1] cardiologen. Zo bundelen we optimaal onze expertise binnen het vakgebied en kennis over onze patiënten.

Bij onze behandelingen maken we gebruik van moderne 3-D en 4-D beeldtechnieken, waardoor we tijdiger, nauwkeuriger én veiliger kunnen opereren.

Multidisciplinaire zorg uitklapper, klik om te openen

In het WKZ worden kinderen met een hartafwijking multidisciplinair behandeld.  Dit team bestaat uit kindercardiologen, GUCH cardiologen, kinderhartchirurgen, kinderintensivisten, kindercardioanesthesisten en gespecialiseerde echolaboranten en verpleegkundigen. Maar ook wordt nauw samengewerkt met de afdelingen fysiotherapie, dietethiek , maatschappelijk werk, psychologie, pastorale zorg en waar nodig de algemene kindergeneeskunde en andere subspecialisten.

Een bijzonder goede samenwerking is er in het WKZ tussen de afdeling verloskunde en de kindercardiologie met de polikliniek foetale cardiologie. Door nauw samen te werken met de gynaecologen kunnen we al tijdens de zwangerschap een diagnose stellen en zo het beste pad voor bevalling en behandeling uitstippelen.

Op de Hart op Weg poli van het kinderhartcentrum volgen we de ontwikkeling  van pasgeboren en kinderen tot hun achttiende levensjaar. Op de poli wordt gekeken naar zowel de fysieke, motorische als cognitieve ontwikkeling van kinderen. De specialisten kunnen op die momenten ontwikkelingsproblemen vroegtijdig herkennen en waar mogelijk de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld met fysiotherapie.

Behandelteam Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen uitklapper, klik om te openen

Zorgcarrousel: dr. Blank, dr. Breur, dr. Grotenhuis, dr. Haas, drs. Ter Heide, drs. Van Iperen, drs. Korpershoek, dr. Krings, dr. Van Loon, dr. Meijboom, drs. Molenschot, dr. Pieters, prof. Dr. Schoof, dr. Slieker, drs. Steenhuis, dr. Van Wijk, dr. Turner

Contact en afspraak maken uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met  de  polikliniek kindercardiologie:

088 75 547 00
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 

U kunt ook contact opnemen met het voor uw kind betreffende secretariaat.

secretariaat opnameplanning hartoperatie: 088 75 547 04

secretariaat opnameplanning hartkatheterisatie: 088 75 547 02

Samenwerkingen uitklapper, klik om te openen

Het Kinderhartcentrum (WKZ) heeft een samenwerkingsverband met:

 • Het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven
 • Het kinderhartcentrum houdt spreekuren in onderstaande ziekenhuizen samen met de lokale kinderarts-CARDEX (aandachtsgebied kindercardiologie):
 • Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede
 • Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk
 • St Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht
 • St Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein
 • Meander MC in Amersfoort (kinderarts doet gezamenlijk spreekuur in het WKZ)

Buiten-poliklinieken

 • Het kinderhartcentrum heeft ook een aantal buiten-poliklinieken:
 • Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede
 • Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk
 • Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden[IV2] 

Coronavirus (Covid-19) uitklapper, klik om te openen

De afgelopen weken zijn er op de polikliniek kindercardiologie van het WKZ veel vragen binnengekomen over het Corona virus van ouders met kinderen met een hartafwijking. Om zoveel mogelijk eenduidig antwoord te geven op deze vragen, heeft stichting Hartekind samen met een vertegenwoordiging van kindercardiologen uit onze Nederlandse centra een informatie pagina (vraag en antwoord: Q&A) gemaakt, die zij regelmatig zullen updaten. Belangrijk is dat in alle antwoorden de richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vanuit de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) leidend zijn. Zie de links hieronder.

Voor algemene vragen over het Corona virus en het beleid in het WKZ, zie https://www.hetwkz.nl

Wilt u iemand spreken over algemene vragen over het Corona virus, bel het speciale informatienummer: 088 75 59 900 of mail naar covid19@umcutrecht.nl

Voor vragen over het Corona virus bij uw kind met een hartafwijking, zie https://www.hartekind.nl/coronavirus

Heeft u alsnog vragen over uw kind met een hartafwijking, bel de polikliniek kindercardiologie in het WKZ: 088 75 54 700 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet