Terug

Algemene kindergeneeskunde

Algemene kindergeneeskunde

Verwijsprocedure

Alle kinderen tussen 0 en 18 jaar zijn welkom, met het breedst mogelijk spectrum aan klachten en verwijsvragen. Er zijn dagelijks spreekuren van de algemeen kinderartsen en arts-assistenten kindergeneeskunde. Ouders en kinderen kunnen na telefonische aanmelding door de verwijzer ook terecht op het spoedspreekuur. Telefonisch (voor)overleg over een verwijzing is altijd mogelijk via het telefoonnummer: 088 75 555 55.

Contactuitklapper, klik om te openen

Vakgroep algemene kindergeneeskunde

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek algemene kindergeneeskunde
Huispostnummer KH.01.412.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 4/4a

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling Schildpad.

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

Diagnostiek en behandelingen

Meestal worden kinderen verwezen vanuit de eerste lijn. Tweedelijns verwijzingen betreffen onder andere:

 • “failure to thrive” (FTT)
 • herhaalde luchtweginfecties en “wheezing”
 • buikpijn
 • kleine en grote lengte
 • stoornissen in de puberteitsontwikkeling
 • onbegrepen ontwikkelingsachterstand
 • kinderen met een syndroom waarbij een complexe zorgvraag bestaat

Binnen de het cluster algemene en sociale Kindergeneeskunde is specifieke expertise op het gebied van:

Op onze polikliniek geven wij geïntegreerde zorg aan kinderen; naast de medische zorg besteden wij aandacht aan hun algemeen functioneren en factoren uit hun omgeving die kunnen bijdragen aan hun welzijn.

Wetenschappelijk onderzoek

De vakgroep algemene en sociale kindergeneeskunde doet nationaal en internationaal onderzoek naar verschillende ziekten en behandelingen:

 • “web-based” behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom (FitNet)
 • signalering van kindermishandeling op huisartsenposten en spoedeisende hulpafdelingen
 • aanpak van kinderen met onverklaarde lichamelijke klachten met name pijn en moeheid
 • pathofysiologie van koortssyndromen (zoals FMF HIDS TRAPS)
 • de ethische impact van genetisch onderzoek (WES, whole exome sequencing)
 • het ontstaan van RSV-infecties en wheezing
 • het ontstaan van osteogenesis imperfecta (OI) en 22q11 deletie syndroom (VCF)

Samenwerking

Kinderartsen van de vakgroep algemene en sociale kindergeneeskunde werken nauw samen met alle andere zorgverleners in het WKZ, zoals deelspecialisten-kinderartsen, andere medisch specialisten en paramedici (diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkenden). Dit gebeurt zowel in individuele casus als in diverse multidisciplinaire teams als spina bifida, 22q11 deletie syndroom en skeletdysplasie. Daarnaast zijn er consultatiebesprekingen met andere zorgverleners in de regio. Voorbeelden zijn de samenwerking binnen SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) en bij de signalering en aanpak van kindermishandeling.

Sinds 2014 heeft het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling (LECK) zijn deuren geopend. Dit is een samenwerkingsverband van het WKZ/UMC Utrecht, het AMC, het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het LECK  is specifiek gericht op het duiden van letsels in relatie tot kindermishandeling.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet