Terug

Ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelingsgerichte zorg in het WKZ

Ziek zijn, een behandeling ondergaan of opgenomen worden in het ziekenhuis is ingrijpend. Bij het WKZ bieden we kinderen daarom de nodige ondersteuning en begeleiding om hen tijdens  ziekte of een aandoening en na het ontslag en herstel zo goed mogelijk te helpen. We kijken samen met het kind en de ouders welke hulp gewenst is.

Wanneer wij horen, zien, merken of voelen dat uw kind last heeft van pijn of angst trappen wij op de rem. Ook wanneer u als ouder angst ervaart, zullen wij er alles aan doen dit weg te nemen.

Centrum voor aangeboren hartafwijkingen UMC Utrecht

Pijn en angst rem uitklapper, klik om te openen

Voor ieder kind en zijn ouders is een ziekenhuisbezoek of medische behandeling anders. Het kan zijn dat uw kind opziet tegen bijvoorbeeld voor een onderzoek of bloedafname. Binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) doen we er alles aan om het ziekenhuisbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, het liefst zonder stress, angst of pijn. Hoe kunnen wij u en uw kind daar bij helpen? Vertel het ons als uw kind iets spannend vindt of laat het uw kind zelf zeggen. Dit kunt u of uw kind vertellen aan de dokter, verpleegkundige, eigenlijk altijd, overal en bij iedereen die in het ziekenhuis werkt. In het WKZ hebben wij daarom de PAR; de Pijn en Angst Rem. Samen trappen wij op de rem wanneer wij zien, merken of van u of uw kind horen dat hij pijn of angst ervaart.

Lees meer

Medisch pedagogische zorg uitklapper, klik om te openen

Ziek-zijn en kind-zijn gaan eigenlijk niet samen. Toch moet uw kind voor een medische behandeling, onderzoek en/of opname in het ziekenhuis zijn. In het WKZ willen we zorgen dat uw kind zich in de eerste plaats kind voelt. En dat u als ouder zich ouder kunt blijven voelen. Medisch pedagogisch zorgverleners kunnen u hierbij ondersteunen.

[VIDEO]

Lees meer

Medische psychologie uitklapper, klik om te openen

Bij het specialisme medische psychologie staat de vraag centraal hoe kinderen en hun ouders omgaan met lichamelijke klachten, een langdurige ziekte of de gevolgen daarvan. De medisch psycholoog werkt hierbij samen met psychologisch medewerkers. Het kind kan bij de medisch psycholoog terecht met een verwijzing van de kinderarts. De ouders krijgen ondersteuning van de maatschappelijk werker. Het kan gaan om praktische en/of psychosociale hulp. De medisch psycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en problemen van uw kind. Dit gebeurt meestal in een eerste gesprek met de ouder(s) en een psychologisch onderzoek van het kind.

Lees meer

Maatschappelijk werk uitklapper, klik om te openen

Ziekte en opname in het ziekenhuis brengen verandering met zich mee voor de patiënt, het gezin en de omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het maatschappelijk werk biedt ondersteuning aan vrouwen en/of paren die te maken hebben met problemen rondom de zwangerschap en geboorte van hun kind. Daarnaast biedt het maatschappelijk werk hulp aan ouders/verzorgers van zieke kinderen tijdens of na een opname in het ziekenhuis.

Lees meer over maatschappelijk werk

Klik hier

Educatieve voorziening uitklapper, klik om te openen

Kinderen die school missen door hun ziekte, kunnen terecht bij de WKZ-school. De officiële benaming van de WKZ-school is Educatieve Voorziening.

Lees meer

Kinderbewegingscentrum uitklapper, klik om te openen

'Het kinderbewegingscentrum, als bewegen een zorg is.' Het kinderbewegingscentrum biedt hulp bij in kaart brengen van de (on)mogelijkheden van uw kind op alle terreinen door het bieden van diagnostiek, behandeling, begeleiding en advisering. De individuele ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal.

Lees meer over het Kinderbewegingscentrum

Klik hier

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Dienst levensoriëntatie en geestelijke verzorging

Sommige momenten in het leven zijn moeilijk. Een opname van uw kind in het ziekenhuis kan zo’n moment zijn. Misschien brengt het u uit uw evenwicht of roept het gevoelens en vragen bij u op. Vaak helpt het dan om uw hart te luchten en een gesprek te voeren met iemand. Een geestelijk begeleider is zo iemand.

Inloopspreekuur psychosociale zorg

Medisch maatschappelijk werk, medische psychologie, educatieve voorziening (WKZ school) en de medisch pedagogische zorg vormen samen de afdeling psychosociale zorg van het WKZ. Voor vragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind, ondersteuning bij de behandeling of opname. U bent welkom zonder afspraak. 

Kinder Comfort Team Utrecht

Kwaliteit van leven is bijzonder belangrijk als kinderen geconfronteerd worden met een levensbedreigende of levensbekortende aandoening. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum werken samen om expertise rond kwaliteit van leven in deze situatie optimaal in te zetten binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties houden zich bezig met, informatie verstrekken, belangenbehartiging, lotgenotencontact (per mail, telefoon of op contactbijeenkomsten). Al deze taken worden uitgevoerd door mensen die uit eigen ervaring spreken. Zij zetten hun ervaringskennis in om andere patiënten te steunen, en om de zorg aan patiënten nog verder te verbeteren.

Tolken

Soms is praten met een arts of verpleegkundige moeilijk. Omdat u de taal niet goed begrijpt bijvoorbeeld. Dan kunt u de hulp van een tolk aanvragen.

Vrijwilligers

In ons ziekenhuis werken ruim 200 vrijwilligers. Voor onze patiënten is de hulp van deze vrijwilligers van grote betekenis. Onze vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan patiënten en hun familie. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet