Terug

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage intensive care

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage intensive care

Ben je student geneeskunde in het UMC Utrecht en heb je interesse in een wetenschappelijke stage bij de intensive care? Regelmatig bieden wij wetenschapsstages aan. Op deze pagina vind je meer informatie over de stages.

De intensive care voor kinderen is een multidisciplinaire afdeling voor ernstig zieke kinderen tot 18 jaar. Het is een van de grootste Kinder Intensive Care’s van Nederland, met meer dan 1000 opnames per jaar. Patiënten van alle disciplines worden op de intensive care behandeld en op een aantal speerpunten wordt toonaangevend onderzoek verricht. Ben jij een gemotiveerde geneeskunde student en lijkt het je leuk om een onderzoeksproject op de Kinder Intensive Care uit te voeren? Neem contact op met: 

researchpicu@umcutrecht.nl

Binnen onderstaande aandachtsgebieden is er plek voor een onderzoeksproject:

 • Kinderoncologie op de Intensive Care
 • Kindercardiologie op de Intensive Care
 • Kinderen met (chronische) ziekten of aandoeningen aan de luchtwegen

Afhankelijk van je interesses, de duur van de stage en de beschikbaarheid van gegevens, zal samen met jou een plan worden gemaakt. Het streven is een welomschreven project te bedenken, wat uiteindelijk kan leiden tot een publicatie of ingediend kan worden als abstract bij een congres. Om een indruk te krijgen van de behandeling waar onderzoek naar gedaan wordt en de impact die deze behandeling heeft, zal je de mogelijkheid krijgen om tijdens de wetenschappelijke stage een aantal dagen mee te lopen op de afdeling.

Kinderoncologie op de intensive care uitklapper, klik om te openen

De genezingskansen van kinderen met kanker zijn sterk verbeterd door het ontwikkelen van intensieve en nieuwe behandelingen. Deze ontwikkelingen hebben echter ook hun keerzijde. Het ontstaan van bijwerkingen is sterk toegenomen. Deze bijwerkingen kunnen levensbedreigend zijn waarbij opname op een kinder-IC noodzakelijk is. Ongeveer 40% van de kinderen met kanker wordt tijdens het behandeltraject één of zelfs meerdere malen opgenomen op de kinder-IC. Als kinderen met kanker onverwacht op de kinder-IC belanden, vermindert hun overlevingskans aanzienlijk.

Er is verrassend genoeg nog relatief weinig bekend over de kinderen met kanker die een IC opname nodig hebben. Het onderzoek op onze afdeling richt zich op het beter in kaart brengen van kinderen met kanker die een IC behandeling nodig hebben in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum om zo behandelingen te ontwikkelen om de overlevingskansen van deze speciale groep patiënten te verbeteren. Internationaal maken wij deel uit van POKER (PICU Oncology Kids in Europe Research group), een Europees samenwerkingsverband bestaande uit 13 kinder-IC’s  die verbonden zijn aan grote kinderoncologische centra in negen verschillende Europese landen.

Huidig lopende onderzoeken

Vroegtijdige herkenning van de kritisch zieke oncologische patiënt

 • Timing van respiratoire ondersteuning bij dreigende respiratoire insufficiëntie
 • Sepsis & septische shock bij kinderen met kanker
 • Het ontstaan, beloop en de uitkomst van acuut orgaan falen bij kinderen met kanker

Contactpersoon

Roelie Wösten – van Asperen, kinder-intensivist

R.M.vanAsperen@umcutrecht.nl

Data science & kindercardiologie op de intensive care uitklapper, klik om te openen

Op de Kinder Intensive Care van het UMC Utrecht zijn kritische zieke kinderen (0 tot 18 jaar) opgenomen en kinderen die het risico hebben op ernstige klinische verslechtering. Om die reden worden deze kinderen intensief gemonitord en vaak invasief behandeld (bijv. met beademing, dialyse, etc.) en wordt er erg veel data per patient verzameld. De patientengroep waarin over het algemeen de meeste klinische data wordt verzameld, zijn de patienten met (ernstige) aangeboren hartafwijkingen.

De Kinder Intensive Care van het UMC Utrecht is één van de vier Nederlandse expertise centra waar kinderen worden behandeld met aangeboren en verworven hartafwijkingen. De zorg voor kinderen met een hartafwijkingen is multidisciplinair, complex en uitdagend: een groot deel van deze patiënten nemen we op na cardiochirurgie wanneer ze een hoog risico op levensbedreigende complicaties hebben, zoals een hartstilstand en ritmeproblemen. Daarnaast maakt hun unieke fysiologie het soms lastig om monitorwaarden te interpreteren. Zo kan bijvoorbeeld een saturatie van 70% bij bepaalde hartafwijkingen normaal zijn.

Onze kinder-IC doet mee aan een uniek studie cohort (LifeSpan studie) waarbij kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking al vanaf antenataal tot ver in hun leven intensief gevolgd en gemonitord worden met onder andere frequente beeldvorming van de hersenen. Er zijn meerdere onderzoeksprojecten waarin een wetenschapsstage kan worden gedaan: (a) het toepassen van geavanceerde neuromonitoring en artificiele intelligentie bij de kinderen met aangeboren hartafwijkingen (AIM-ON-CHD studie); (b) het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor specifieke groepen kinderen zoals de neonaten met een hypoplastisch linker- of rechterhart en de pre- en dysmatuur geboren kinderen die ook een aangeboren hartafwijking hebben (PROTECTED studie); (c) het toepassen van geavanceerde data science technieken (bijv. artificiële intelligentie) voor het maken van predictiemodellen bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Daarnaast zijn er meerdere trials waarin onze kinder-IC participeert: o.a. de CRUCIAL trial, waarbij het effect van postnatale en peroperatieve allopurinol toediening op het voorkomen van hersenschade wordt onderzocht. 

Als je geïnteresseerd bent in de Kinder Intensive Care en/of geavanceerde data science/statistiek en/of de unieke fysiologie van kinderen met een (aangeboren) hartafwijking dan zijn er ruime mogelijkheden voor een wetenschapsstage binnen onze Data Science & Pediatric Cardiac Critical Care research groep.

Contactpersoon

Joppe Nijman, kinderintensivist / kinderarts

J.Nijman@umcutrecht.nl

Kinderen met (chronische) ziekten of aandoeningen aan de luchtwegen uitklapper, klik om te openen

In Nederland zijn 4 centra voor thuisbeademing, die de indicatie stellen voor thuisbeademing en hoest-ondersteunende behandelingen. Dit zijn zorg-intensieve behandelingen in de thuissituatie, met veel impact op het kind en zijn omgeving. Echter, zonder deze behandelingen zouden veel van deze kinderen overlijden. Op onze afdeling wordt ongeveer de helft van alle kinderen in Nederland die thuisbeademing krijgen, bijvoorbeeld bij een spierziekte, behandeld. Er is intensieve samenwerking met het spieren voor spieren kindercentrum, het SMA (spinale spieratrofie) centrum Nederland, het kinderbewegingscentrum en de afdeling kinderlongziekten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, zowel in de zorg als met wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn veel openliggende vragen, met betrekking tot indicatie, uitvoering en korte- en lange termijn effecten van diverse behandelingen (zoals chronische beademing, hoestondersteunende behandelingen, ademspiertraining). Wanneer geef je welke behandeling? Wat is hiervoor nodig? Wat is de impact op het kind en zijn omgeving? Wat is het effect op de longfunctie, infecties, ziekenhuisopnames en de kwaliteit van leven? Longfunctieonderzoek kan lastig zijn voor een kind, zeker bij kinderen met een beperkte longfunctie. Hoe kan de longfunctie het best gemeten worden, met de minste belasting voor het kind?

Voor veel spierziekten zijn nieuwe behandelingen ontwikkeld en in ontwikkeling. Wat is het effect van deze behandelingen op de ernstige ademhalingsproblemen bij deze kinderen?

Contactpersoon

Esther Veldhoen, kinder-intensivist

E.S.Veldhoen@umcutrecht.nl

Ervaringen van wetenschapsstudenten uitklapper, klik om te openen

Anneloes (3 maanden stage)

Tijdens de wetenschappelijke stage op deze afdeling werd ik zorgvuldig en met enthousiasme begeleid en ondersteund. De sfeer is hier erg gemoedelijk. Naast de wetenschappelijke invulling van de stage wordt er ook gekeken naar je persoonlijke doelen en interesses. Zo kreeg ik ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld mee te lopen op de afdeling. Daarnaast kun je laagdrempelig meekijken met onderzoeken en operaties die relevant zijn voor het onderwerp waar je onderzoek naar doet.

Johan (6 weken stage)

Ik vond het onwijs fijn om een perfecte balans van zelf ontdekken en ondersteuning waar nodig te hebben. De mogelijkheid om ook enkele dagen mee te kijken in de kliniek was erg leuk en bovenal leerzaam! Onderzoek doen werd erg gevarieerd en uitdagend gemaakt!

Leandra (3 maanden stage)

Ik heb mijn wetenschapsstage als erg positief ervaren bij de IC in het WKZ, wat mij met name opviel waren de volgende punten:

 • Ondanks dat je één begeleider hebt wordt er vaak meegedacht door anderen uit het ‘wetenschap/onderzoeksteam’ van de IC. Hierdoor kom je tot nieuwe inzichten en word je op meerdere vlakken gesteund (want als de één het niet weet, werd er vaak wel iemand ingeroepen om mee te denken die het wel weet).
 • Je krijgt enorm de ruimte om zelf aan te geven wat jij wil leren en doen.
 • Als er op een gegeven moment duidelijk is dat je een bepaald onderdeel onder de knie of opgezet hebt (zoals een database bouwen), wordt er actief meegedacht op welke punten je meer kan leren of zien, zodat je wetenschapsstage niet uit 12 weken data invoeren bestaat.
 • Er zijn veel mogelijkheden om ook in de kliniek mee te lopen of onderzoek te doen, waardoor de afwisseling tussen pure statistiek en kliniek goed afgewisseld wordt.
 • Over het algeheel een leuk en enthousiast team waarbij je uitgedaagd en aangemoedigd wordt, waardoor je het maximale uit 12 weken stage kan halen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet