Terug

Kindergeneeskunde, profileringsstage sociale pediatrie

Kindergeneeskunde, profileringsstage sociale pediatrie

Deze profileringsstages (I en II) binnen de kindergeneeskunde zijn er voor iedere arts in opleiding tot specialist (aios) met interesse in psychosociale problematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en kindermishandeling.

Profileringsstage Sociale Pediatrie - Aanhoudende lichamelijke klachten uitklapper, klik om te openen

Duur 6-9 maanden

Wat gaat de AIOS leren?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als een speerpunt ‘aanhoudende lichamelijke klachten’. Er is een unieke samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie en met de psychosociale afdeling. U werkt direct onder supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie die jarenlange ervaring hebben met deze patiëntencategorie. U draait een eigen spreekuur. U maakt gebruik van zelfrapportage door de patiënt via internet, zodat u voor het consult reeds geïnformeerd bent over evt co-morbiditeit. U leert een triage uit te voeren zodat deze patiënten gepaste effectieve zorg aangeboden krijgen.

Verdere speerpunten binnen de patiëntenzorg van de sociale pediatrie in het WKZ zijn kindermishandeling en eetstoornissen jonge kind. Ook deze speerpunten zullenin de stage aan bod komen wanneer de AIOS hier belangstelling voor heeft, meerdere combinaties zijn hierin mogelijk.

De afdeling sociale pediatrie werkt nauw samen met de psychosociale afdeling (PSA) en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie (S Oude Ophuis). Sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek vindt doorgaans bij de PSA plaats. Het voeren van gemeenschappelijke gesprekken met de andere disciplines is gebruikelijk.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is ook mogelijk aangezien de sociale pediatrie in het WKZ vooroploopt in meerdere onderzoeksprojecten op het gebied van eHealth, uitkomstgerichte zorg, positieve gezondheid en interactie tussen biologische en psychosociale factoren (biopsychosociaal model).

Profileringsstage Sociale Pediatrie - Kindermishandeling uitklapper, klik om te openen

Duur 6 -9 maanden

Wat gaat de AIOS leren?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als een speerpunt ‘signalering en aanpak van een vermoeden op kindermishandeling’. Hierin speelt de patiëntenzorg een grote rol, waarbij het UMCU ook onderdeel vormt van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Utrecht. In de patiëntenzorg wordt intensief samengewerkt met de psycho-sociale afdeling (medische psychologie en maatschappelijk werk, psychotraumacentrum, centrum seksueel geweld), meerdere deelspecialisten en Veilig Thuis. Daarnaast wordt veel onderwijs op dit gebied verzorgd voor een brede doelgroep en wordt onderzoek verricht naar de signalering van kindermishandeling op de SEH middels net NSK.
U werkt direct onder supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie die jarenlange ervaring hebben met deze patiëntencategorie. U draait een eigen spreekuur, neemt deel aan meerdere multidisciplinaire overlegvormen en kunt mee kijken bij de medebehandelaars om een goed beeld van de diagnostische mogelijkheden te krijgen waarmee gepaste hulpverlening opgestart kan worden. Deze problematiek vraagt om kennis op het juridisch vlak, die ruim aan bod zal komen.

Verdere speerpunten binnen de patiëntenzorg van de sociale pediatrie in het WKZ zijn aanhoudend lichamelijke klachten en eetstoornissen jonge kind. Ook deze speerpunten kunnen in de stage aan bod komen wanneer de AIOS hier belangstelling voor heeft, meerdere combinaties zijn hierin mogelijk.

De afdeling sociale pediatrie werkt nauw samen met de psychosociale afdeling (PSA). Sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek van het kind wordt uitgevoerd door de psycholoog, terwijl maatschappelijk werk inzicht probeert te krijgen in de gezinsdynamiek. Het is mogelijk om achter de spiegelruit mee te kijken bij de diagnostiek van het kind. Het voeren van gemeenschappelijke gesprekken met de andere disciplines is gebruikelijk.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is mogelijk aangezien de sociale pediatrie in het WKZ vooroploopt in meerdere onderzoeksprojecten op het gebied van eHealth, uitkomstgerichte zorg, positieve gezondheid en interactie tussen biologische en psychosociale factoren (biopsychosociaal model).

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de sociale pediatrie, kunnen contact op nemen via de stageopleider Ingrid Russel, i.russel@umcutrecht.nl of plaatsvervangend opleider Jopje Ruskamp, j.m.ruskamp@umcutrecht.nl.

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Divisie Kinderen

Tav Drs. I. Russel, kinderarts sociale pediatrie
Huispostnummer.: KE 04.133.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet