Terug

Kindergeneeskunde, profileringsstage kinderneurologie

Kindergeneeskunde, profileringsstage kinderneurologie

Deze profileringsstage biedt een breed scala aan ziektebeelden binnen de kinderneurologie en vormt desgewenst een onderdeel tot de opleiding tot kinderneuroloog. Aandachtsgebieden zijn kinderepilepsie, beroerte, hydrocephalus en neuromusculaire ziekten (NMZ). De nadruk op epilepsie bij kinderen maakt deze stage uniek in Nederland. Dat komt mede door de grote inbreng van de klinsich neurofysiologen en doordat het WKZ het enige centrum is waar kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie kunnen worden geopereerd.

Kindergeneeskunde, profileringsstage kinderneurologie uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringsstage interessant?

De stage biedt een breed scala aan ziektebeelden binnen de kinderneurologie en vormt desgewenst een onderdeel tot de opleiding tot kinderneuroloog. Aandachtsgebieden zijn: kinderepilepsie, beroerte, hydrocephalus en neuromusculaire ziekten (NMZ). De nadruk op epilepsie bij kinderen maakt deze stage uniek in Nederland. Dat komt mede door de grote inbreng van de klinsich neurofysiologen en doordat het WKZ het enige centrum is waar kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie kunnen worden geopereerd.

De afdeling kinderneurologie van het UMCU heeft een landelijke expertise opgebouwd voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met refractaire epilepsie. De stage is exclusief gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met verdenking op een neurologische ziekte. Na de stage is de aios in staat om de meest voorkomende neurologische ziekten op de kinderleeftijd te herkennen en te behandelen. De aios heeft de mogelijkheid om poliklinisch contact te onderhouden met eerder behandelde patiënten.

De zorglijn kinderneurologie en kinderneurochirurgie heeft tot doel de beste patiëntenzorg binnen dit aandachtsgebied te geven en die patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De zorglijn is gelokaliseerd op afdeling Dolfijn, één van de verpleegafdelingen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Binnen de zorglijn werken 5 kinderneurologen. De kinderneurologen zijn betrokken en enthousiast en hebben aanstaande neurologen met interesse in de kinderneurologie veel te bieden. Het patiëntenaanbod is erg breed. De aandachtsgebieden van de afdeling zijn de kinderepilepsie, beroerte hydrocephalus, en neuromusculaire ziekten.

De zorglijn kinderneurologie heeft een landelijke functie met name als het gaat om refractaire epilepsie en epilepsie chirurgie. De Utrechtse kinderneurologie heeft in Nederland een unieke positie omdat het UMCU de enige locatie in Nederland is, waar kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie worden geopereerd. Hierdoor kan de aios ervaring opdoen met de problematiek van therapieresistente epilepsie en het daaraan verbonden geavanceerde diagnostische proces richting een eventuele neurochirurgische ingreep. Hierbij spelen de kennis van de aanvalssemiologie een belangrijke rol, maar ook het inzicht van de relatie van het epileptogene focus met de eloquente cortex (motoriek en taal). In het UMCU worden ook kinderen met moyamoya neurochirurgisch behandeld. Zowel epilepsiechirurgie als behandeling van beroerte bij kinderen bieden een unieke mogelijkheid om neuroplasticiteit, het herstelvermogen van het kinderbrein, te bestuderen.

De keuzestage kinderneurologie voor aios kindergeneeskunde duurt aaneengesloten 6 maanden. De stage is exclusief gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met verdenking op een neurologische ziekte. Zo raakt de aios in de stage periode vertrouwd met het aandachtsgebied kinderneurologie. Na de stage is de aios in staat om de meest voorkomende neurologische ziekten op de kinderleeftijd te herkennen en te behandelen.

Aanpassingen van schema ten behoeve van individuele leerdoelen van aios is mogelijk in overleg met de stageopleider kinderneurologie. Het algemene eerste deel is verplicht om een kinderneurologische basis te verwerven om deel te kunnen nemen aan deze kinderneurologische patiëntenzorg. Het tweede deel van de stage kan meer flexibel worden ingevuld. Zo kan het accent liggen op de zorg van kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie, maar ook op een wetenschappelijk project passend in het aandachtsgebied van de afdeling kinderneurologie. Andere onderwerpen zijn plasticiteit bij kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie, cerebrovasculaire ziekte of een aanlegstoornis.

Verdieping en verbreding van de diagnostiek en differentiële diagnostiek en behandeling van neurologische ziekten op de kinderleeftijd.

De aios herkent na de stage de meest voorkomende aandoeningen, kan een diagnostische strategie uitvoeren en een evidence-based behandeling geven.

Specifieke doelen van de profilerings-/keuzestage kinderneurologie zijn:

 • Voldoende kennis opdoen van aanvalsclassificatie en syndroomclassificatie bij kinderen met epilepsie.
 • De aios kan bij kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie beoordelen of van andere behandelingsmogelijkheden effect te verwachten is.
 • De aios heeft kennis van de plasticiteit van de jonge kinderhersenen.
 • De aios heeft kennis van de waarde van aanvullende diagnostiek, inclusief MRI hersenen, EEG, genetische en metabole diagnostiek.
 • De aios krijgt inzicht in het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt op het gebied van refractaire epilepsie en plasticiteit.

Invulling

 • De aios werkt voornamelijk op de afdeling kinderneurologie, en de consultendienst inclusief de afdeling intensieve care voor kinderen.
 • De aios neemt deel aan de polikliniek kinderneurologie, en de multidisciplinaire poli’s (zoals het spina bifida spreekuur).
 • De aios ziet samen met de gespecialiseerde kinderneuroloog kinderen in het dagdiagnose centrum, het Sylvia Tóth centrum, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en het kindercentrum Spieren voor Spieren voor kinderen met een neuromusculaire ziekte.
 • De aios verdiept zich vergaand in de kinderepileptologie door middel van betrokkenheid bij de specialistische epilepsie polikliniek (de zogenoemde first seizure clinic), de kinder EEG besprekingen, het diagnose centrum voor kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie, de 2nd opinion-spreekuren epileptologie, en de landelijke en regionale besprekingen van de werkgroep epilepsie chirurgie
 • De aios houdt een portfolio bij waarbij Dr. K.P.J. Braun erop toeziet dat de leerdoelen gehaald worden en de aios een breed scala van kinderneurologische patiënten kan zien.
 • Aan het einde van de stage presenteert de aios een patiënt tijdens de klinische demonstratie van de afdeling neurologie
 • De aios kan tijdens de stage deelnemen aan een van de wetenschappelijk studies op het gebied van cerebrale plasticiteit bij refractaire epilepsie of beroerte op de kinderleeftijd.

Wat wordt er verwacht van de aios:

Maand 0/3:

 • Verkrijgen van inzicht in en kennis van kinderneurologische aandoeningen door begeleiden en onderzoeken van eigen patiënten op de afdeling Dolfijn, de consultendienst en de algemene polikliniek kinderneurologie in het WKZ.
 • Kinderneurologische/ ontwikkelingsanamnese eigen maken, volledige kennis opdoen van classificatie van epilepsie syndromen en classificatie epileptische aanvallen, vertrouwd raken met beroerte op de kinderleeftijd; kinderneurologisch onderzoek verrichten, differentiële diagnostiek opstellen, plan van aanpak maken, diagnose gesprek (incl. slecht nieuws gesprek), verdieping door literatuurstudie.

Maand 3-6:

 • Verder gaande verdieping in de kinderepileptologie door zelfstandiger te werken; opstellen uitgebreide differentiële diagnose van epilepsie syndromen, aanvragen juiste diagnostiek, beoordeling van kinderEEGs, behandelingsmogelijkheden kinderen met medicamenteus moeilijk behandelbare epilepsie.
 • Ontwikkelingsachterstand: basis kennis dysmorfologie, meest voorkomende genetische en metabole oorzaken ontwikkelingsachterstand en bijbehorende diagnostiek in gang zetten.
 • Neuromusculaire aandoeningen bij kinderen, differentiële diagnose perifere hypotonie en bijbehorende diagnostiek.
 • Zelfstandig programma maken voor diagnostiek en behandeling

Hoe en met wie contact opnemen?

Dr. Joost Frenkel, opleider kindergeneeskunde.
Prof.Dr. Kees.P.J. Braun, kinderneuroloog stageopleider.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet