Terug

Kindergeneeskunde, profileringsstage gecombineerde 2e en 3e lijns kinderallergologie

Kindergeneeskunde, profileringsstage gecombineerde 2e en 3e lijns kinderallergologie

Profileringsstage WKZ (Utrecht) i.s.m. Meander MC (Amersfoort). Deze stage is interessant voor elke arts in opleiding tot specialist (aios). En in het bijzonder voor aios, die geïnteresseerd is in de kinderallergologie in de volle breedte van het vak.

Meer over deze profileringsstage uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringsstage interessant?

Deze stage is interessant voor elke AIOS. Daarnaast is de stage bijzonder interessant voor die AIOS, die geïnteresseerd is in de kinderallergologie in de volle breedte van het vak.

Welke bagage neemt de AIOS mee aan het eind van de stage?

De AIOS heeft ervaring opgedaan met:

 • de belangrijkste aspecten van de diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen met multipele atopische klachten/verschijnselen;
 • interpretatie van allergische diagnostische tests (huidpriktest, specifiek IgE, component resolved diagnosis, longfunctieonderzoek);
 • indicatiestelling en uitvoeren van voedselprovocaties in 2e en 3e lijn (van laag tot hoog risicopatiënten);
 • beleid maken bij en na anafylactische reacties;
 • voorschrijven van een eliminatiedieet;
 • de relatie tussen voedselallergie en eczeem;
 • omgaan met vermeende voedselallergie en –intolerantie;
 • het uitsluiten van IgE-gemedieerde voedselallergie en herintroduceren gemeden voedingsmiddelen;
 • behandeling van constitutioneel eczeem;
 • begeleiding van patiënten op multidisciplinaire 2e lijns astmapoli;
 • (chronische) urticaria;
 • allergische rhinitis;
 • indicatiestelling immunotherapie bij kinderen met allergische rhinitis;
 • ziekenhuisoverstijgend samenwerken (wederzijds verwijzen en consulteren) tussen 2e en 3e lijn.

Wat wordt er verwacht van de AIOS?

De profileringsstage duurt 6 maanden. Tijdens de gehele stage doet de AIOS een poli kinderallergologie in het WKZ en een poli kinderallergologie in het Meander MC, zodat de AIOS de kans krijgt de patiënten te vervolgen en de populaties te vergelijken. Daarnaast zal actieve participatie op het kinderastmaspreekuur van het Meander MC en aan de voedselprovocaties op beide locaties verwacht worden. Afhankelijk van de wens en ervaring van de AIOS kunnen de volgende langere of kortere stages ingepland worden:

 • kinderdermatologie (eczeemspreekuur);
 • immunotherapie;
 • kinderlongziekten

Daarnaast zal in het WKZ geparticipeerd worden aan de refereerochtenden van de afdeling kinderlongziekten, de kinderlongziekten- en kinderallergologiecarrousel (bijeenkomst van regionale kinderartsen met desbetreffend aandachtsgebied, waarbij patiënten besproken worden en een onderwerp verder wordt uitgediept) en de kinderallergologiebespreking. De AIOS houdt minimaal 2x een referaat waarvan 1x tijdens de carrousel. Daarnaast zal de AIOS meedraaien in het onderwijsprogramma van de AIOS in het Meander MC.

Afhankelijk van de belangstelling kan worden meegewerkt aan lopend wetenschappelijk onderzoek op onze afdeling (o.a. op het gebied van voedselallergie danwel transmurale samenwerking), eventueel leidend tot een wetenschappelijke publicatie. Bij meer klinische interesse kan worden gewerkt aan verdere professionalisering in de zorg middels uitwerken van protocollen, geven van onderwijs, ontwikkelen van foldermateriaal, etc.

Waarom deze stage in het WKZ/MMC?

Deze stage biedt aan de AIOS een unieke kans om de kinderallergologie in de volle breedte te ervaren en zowel in een grote perifere opleidingskliniek áls in een academische setting te werken. De afstand Utrecht – Amersfoort is goed te bereizen met zowel openbaar vervoer als auto. De samenwerking tussen beide ziekenhuizen op het gebied van de kinderallergologie verloopt uitstekend. De AIOS zal hiervan ten volle profiteren.

Voortgang

Tijdens het plannings-, voortgangs- en eindgesprek wordt het plan voor de stage en het POP opgesteld, besproken, aangepast en beoordeeld. Daarnaast vindt er tweemaal een theoriegesprek plaats: een toetsend gesprek met de AIOS over de bestudeerde leerstof. Ook vinden er maandelijks vaste supervisiegesprekken plaats.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van minimaal 3 kpb’s en de referaten. In onderstaand schema staat weergegeven wat wanneer plaatsvindt:

 

Toetsmoment1 mnd2 mnd3 mnd4 mnd5 mnd6 mnd
Introductiegesprekx     
Voortgangsgesprek  x   
Eindgesprek     x
Theoriegesprek  x  x
Supervisiegesprekkenxxxxxx
Referaat (2) xxxxx
KPB (minimaal 3)xxxxxx

Hoe en met wie contact opnemen?

drs. Y. Meijer, kinderarts – kinderallergoloog in het WKZ
drs. M. van Velzen, kinderarts in het Meander MC

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet