Terug

Een afspraak op de polikliniek

Een afspraak op de polikliniek

Voor uw kind, maar ook voor u kan de afspraak op de polikliniek een nieuwe en/of spannende gebeurtenis zijn. Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Folder polikliniek van het WKZ

Virtuele routebeschrijving

Op bezoek bij de polikliniek uitklapper, klik om te openen

Rondleiding op de polikliniek, bloedafname en afdeling radiologie

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Afspraak wijzigen uitklapper, klik om te openen

Wilt u uw afspraak verplaatsen of afzeggen? Geef dit dan zo tijdig mogelijk door bij de polikliniek waar u de afspraak hebt. We kunnen dan nog iemand anders inplannen. In overleg maken we een nieuwe afspraak met u.

Vervoerskosten uitklapper, klik om te openen

Als uw kind met een ambulance of taxi naar het WKZ moet, dan hebt u voor het regelen van een vergoeding van de kosten een vervoersbewijs van de huisarts of specialist nodig. Vaak zit bij uw verzekeringspapieren een formulier voor de vergoeding van vervoer. Wij adviseren u een en ander vooraf goed af te spreken met uw zorgverzekering.

Infecties uitklapper, klik om te openen

Wij doen er alles aan om verspreiding van bacteriën in ons ziekenhuis te voorkomen.

Wilt u contact opnemen met de polikliniek wanneer u één of meer van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden? Het kan namelijk zijn dat uw kind ongemerkt een bacterie bij zich draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

  • Bent u of is uw kind drager van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld MRSA, VRE (Vancomycine resistente enterokokken) of Acinetobacter?
  • Is iemand in uw huishouden besmet met MRSA?
  • Bent u of is uw kind de laatste twee maanden behandeld of opgenomen in een buitenlands ziekenhuis?
  • Bent u of is uw kind de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis waar sprake was van een uitbraak met resistente bacteriën?
  • Woont u of uw kind op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vlees-pluimvee?
  • Heeft u of uw kind de afgelopen twee maanden gewoond in een opvang of instelling voor asielzoekers?

Werkwijze polikliniek uitklapper, klik om te openen

Inschrijven

U kunt zich melden bij de apotheekbalie op de eerste verdieping. De apothekersassistent schrijft uw kind in en bespreekt de medicatie die uw kind thuis gebruikt. Hier registreren wij de gegevens van uw kind. We hebben ook het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind nodig. Dit nummer staat op het geboortebewijs, een identiteitskaart of een paspoort maar ook op het pasje van de zorgverzekering van uw kind. We koppelen de gegevens van uw kind aan een patiëntnummer. Dit patiëntnummer van belang voor het aanmaken van het dossier en het maken van afspraken.

Voorafgaand aan het gesprek met de arts kan het nodig zijn dat er controles gedaan worden bij uw kind. U kunt hierbij denken aan wegen, meten of  bloeddruk opnemen. Een medewerker van de polikliniek doet dit in een aparte ruimte.

Wachttijden

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het zijn dat jullie wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt onverwachts. De medewerkers van de polikliniek vertellen het als het spreekuur uitloopt.

U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat:

  • Patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst.
  • Een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan jullie.

Andere arts?

In principe spreken jullie de arts bij wie jullie de afspraak hebben. Soms gebeurt er iets onverwachts waardoor deze arts weg moet. Een andere arts neemt dan het spreekuur over. Wij vertellen jullie dat als jullie je bij de balie melden. Bij een aantal poliklinieken staat dit ook op een bord bij de balie. Jullie krijgen dan een gesprek met een andere arts.

Eerste bezoek bij de arts

De arts voert een gesprek met u en stelt veel vragen. Daarnaast onderzoekt hij uitgebreid uw kind. Nauwkeurig onderzoeken van uw kind vraagt veel tijd. Houd er dus rekening mee dat vooral uw eerste bezoek aan de polikliniek meer dan anderhalf uur kan duren. 

Meer onderzoek

Soms is er meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Wij proberen te regelen dat uw kind dit onderzoek gelijk na het polikliniekbezoek heeft. Soms kan dit niet, dan maken we een afspraak op een andere dag.

Opname

De arts vertelt het u als uw kind opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Jullie krijgen dan ook informatie over:

  • de wachttijd voor de opname van uw kind
  • hoe wij de opname van patiënten plannen

Als wij een datum voor de opname van uw kind weten, bellen wij u of sturen wij u een brief met de opnamedatum.
Hebben jullie voor de opname nog vragen over de behandeling van uw kind, bel dan de polikliniek.

Pre-operatief spreekuur (POS- poli)

Als uw kind een operatie of onderzoek onder narcose krijgt, bezoeken jullie meestal vooraf de anesthesioloog en/of de anesthesieverpleegkundige op de polikliniek preoperatief spreekuur (POS-poli). U krijgt dan informatie over het voorbereiden op en begeleiden bij de narcose (de inleiding in de anesthesie).

Priklab

Bij het priklab (poliklinieklaboratorium) poliklinieklaboratorium nemen we op verzoek van de arts bloed af. Ook kunt u er bijvoorbeeld urine of ontlasting afgeven voor onderzoek.
De bloedafname kan voor uw kind een spannend onderdeel zijn van het bezoek aan de polikliniek. Het is belangrijk dat u zelf eerlijk en rustig uitleg over geeft.

Meer informatie vindt u op Prik! app en Bloed prikken.

Naam en geboortedatum

In het WKZ vragen medewerkers regelmatig naar de naam en geboortedatum van uw kind. Dat is niet omdat ze niet weten wie uw kind is, maar om te voorkomen dat ze een vergissing maken.

Ziekenhuismedewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Lees hier meer over wie er betrokken zijn bij de behandeling van uw kind

Patiëntenervaringen uitklapper, klik om te openen

De ervaringen van kinderen en ouders in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht, vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek naar de ervaringen van kinderen en ouders, onder andere met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet