Terug

Consulten

Consulten

Consult kinderlongarts

De kinderlongarts is voor uw kind de coördinator van het CF-team. Tegen het einde van de check-up dag bespreekt de kinderlongarts dan ook alle gegevens van die dag met u en uw kind. U krijgt dan een compleet beeld van hoe het met uw kind gaat.

Consult verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist bespreekt samen met u het ingevulde vragenformulier. Ook verzorgt zij de voorlichting over bijvoorbeeld de vernevelapparatuur, medicijnen, algemene informatie over CF, vakantiemogelijkheden en thuisbehandeling.

Consult KNO-arts

De keel-, neus en oorarts (KNO-arts) ziet alle kinderen vanaf vier jaar één keer in de twee jaar.  Op indicatie gebeurt dit jaarlijks. Hij zal de neus, de keel en de oren onderzoeken om eventuele problemen op KNO-gebied (bijvoorbeeld neuspoliepen) op te sporen en zo mogelijk te verhelpen.

Consult kindergastro-enteroloog

De kindergastro-enteroloog is de kinderarts die gespecialiseerd is in maag-darmproblematiek. Deze arts is ook de deskundige op het gebied van voeding en groei. Hij beoordeelt tijdens de check-up de gegevens van voeding en groei. Ook geeft hij zijn oordeel over de uitslagen van bijvoorbeeld het ontlasting onderzoek en de lever- functie.

Consult kinderdiëtiste

De kinderdiëtiste van het CF-team bespreekt met u de resultaten van het voedingsdagboekje en het vragenformulier naar eetgewoonten. Zij adviseert u niet alleen over wenselijke aanpassingen in de voeding, maar kan met u ook spreken over de afstemming van medicijnen (enzymen) op de maaltijden en het eetgedrag van uw kind.

Consult kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut bespreekt met u en uw kind de fysiotherapeutische mogelijkheden en eventuele problemen. Hij kan u ook adviseren over mogelijkheden van fysiotherapie in de thuissituatie en mogelijkheden om de algemene conditie van uw kind te verbeteren.

Consult klinisch psycholoog

Alle kinderen vanaf negen jaar krijgen een kort gesprek met de klinisch psycholoog van het CF-team. Kinderen vanaf deze leeftijd zijn soms erg bezig met het feit dat ze CF hebben. Door van tijd tot tijd de ziektebeleving en de psychische ontwikkeling van het kind te inventariseren kan grotere problematiek op de langere termijn zoveel mogelijk worden voorkomen.

Consult maatschappelijk werker

Met onze maatschappelijk werker kunt u de ontwikkeling en eventuele (school) problemen van uw kind bespreken. Ook de vragen over zaken die u als moeilijk ervaart bij het opvoeden van uw kind kunt u met hem bespreken.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet