Terug

Rickham reservoir

Rickham reservoir

Patiëntfolder

De neurochirurg plaats een Rickham reservoir bij uw kind als er sprake is van onvoldoende of verminderde afvoer van hersenvocht (liquor). Als het hersenvocht niet goed afgevoerd kan worden, worden de hersenkamers groter en zal er een verhoogde druk in het hoofd ontstaan. Als verhoogde druk in het hoofd lang bestaat kan dat tot hersenbeschadiging leiden.

Het reservoir wordt net onder de huid op het hoofdje ingebracht. Aan het reservoir zit een slangetje, dat uitmondt in de hersenkamer (ventrikel). Door het aanprikken van het reservoir kunnen we hersenvocht afnemen uit de hersenkamer.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Het plaatsen van een Rickham reservoir gebeurt door operatie op de operatiekamer. Deze vindt plaats onder algehele narcose.

Op de dag van de operatie is uw kind nuchter. Dit houdt in dat uw kind vanaf een van te voren afgesproken tijd geen voeding meer mag krijgen. Deze tijd wordt bepaald door de anesthesist. Het exacte tijdstip van de operatie is meestal niet precies bekend. Dit hangt mede af van het operatieprogramma en eventuele spoedoperaties die tussendoor kunnen komen.

Omdat uw kind vanaf een afgesproken tijdstip niet meer mag drinken krijgt uw kind een infuus. Hierdoor krijgt uw kind vocht, glucose en antibiotica toegediend.

De antibiotica heeft als doel de infectiekans rondom het plaatsen van het Rickham reservoir zo klein mogelijk te houden. Als uw kind naar de operatieafdeling mag komen wordt de afdeling gebeld. Uw kind wordt in een transportcouveuse gelegd en naar de operatieafdeling gebracht. U mag meelopen naar de operatieafdeling, één van de ouders mag mee de operatiekamer op en mag bij het kind blijven totdat het slaapt. De ingreep zelf duurt ongeveer 60 minuten.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Direct na de operatie

Als de operatie klaar is komt uw kind terug op de afdeling. Soms kan het zijn dat uw kind nog nabeademing nodig heeft, dit is afhankelijk van de conditie van uw kind voor de ingreep en het tijdstip van de ingreep. Wanneer dit namelijk later op de avond is heeft de operatieafdeling geen recovery opvang meer en zal dit overgenomen worden door de afdeling IC neonatologie. (NICU)

De beademing na de operatie is meestal kortdurend en kan in het algemeen snel worden gestopt wanneer uw kind weer goed wakker is. Bij terugkomst op de afdeling heeft uw kind nog een infuus waarmee vocht en antibiotica worden toegediend. Als uw kind goed wakker is wordt er weer gestart met voeding. Het infuus blijft nog enkele dagen zitten. Dit omdat uw kind in principe gedurende 48 uur antibiotica via het infuus toegediend krijgt.

Als pijnmedicatie krijgt uw kind gedurende enkele dagen paracetamol toegediend. Dit wordt gegeven in de vorm van een zetpil.

U kunt het reservoir in de vorm van een bolletje zien zitten op het hoofd. Verder zijn er na de operatie enkele hechtingen te zien die oplosbaar zijn of na ongeveer 10 dagen verwijderd worden door de verpleegkundige.

Periode na de operatie

Na het plaatsen van het Rickham reservoir zal door de arts één of meerdere keren per dag een echo gemaakt worden van het hoofd van uw kind.

Dit wordt gedaan om te kijken hoe de hersenkamers zich gevuld hebben met het hersenvocht. Afhankelijk hiervan wordt dagelijks bekeken hoe vaak het reservoir aangeprikt moet worden en hoeveel vocht er afgenomen moet worden.

De Rickham punctie

Het aanprikken van het reservoir noemen we een Rickham punctie. Een arts of een bevoegde verpleegkundige voert de punctie uit. Hoe vaak het Rickham reservoir aangeprikt gaat worden is afhankelijk van de uitslag van de echo’s. Meestal zal dit 1 of 2 keer per 24 uur zijn. 

De Rickham punctie zal zo schoon mogelijk gebeuren, om infecties te voorkomen

De hoofdhuid wordt gedesinfecteerd met alcohol.

Degene die de punctie uitvoert, heeft steriele kleding aan en uw kind komt onder een steriele doek te liggen. Tijdens en na de punctie bewaken we bij uw kind het hartritme, de bloeddruk en de hoeveelheid zuurstof in het bloed (saturatie). We meten we de bloeddruk gedurende 1 uur elk kwartier gecontroleerd.

Door het afnemen van hersenvocht kan namelijk de bloeddruk dalen.

Tijdens de punctie ligt uw kind in een couveuse of in een gesloten bed. Dit is om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden.

Na de punctie wordt de Rickham met een steriel gaasje afgedekt. De punctie duurt ongeveer 20-30 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid liquor die moet worden afgenomen.

Tijdens de punctie zal een zorgassistent of tweede verpleegkundige uw kind ondersteunen. 

Plat blijven liggen

Uw kind moet tot zes uur na de punctie plat blijven liggen. Als uw kind al snel rechtop wordt gehouden kan het zich vervelend voelen en hoofdpijn krijgen.

Verzorging

Het is goed om met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt af te spreken wat handige tijden zijn om uw kind te bezoeken en te verzorgen. Het is vaak prettig voor uw kind om vóór de punctie te komen en uw kind dan te verzorgen, zodat uw kind na de punctie zoveel mogelijk met rust heeft. De punctie is een steriele procedure is, het is daarom niet mogelijk hier als ouders bij aanwezig te zijn. 

Borstvoeding

U kunt in principe borstvoeding of een fles blijven geven. Een borstvoedingskussen kan hierbij uitkomst bieden.

Rickham verwijderen?

Het Rickham reservoir blijft in principe levenslang zitten. Hier zal op den duur weinig meer van te zien zijn omdat het haar van uw kind hier overheen groeit.

Emotionele gevolgen

Indien er sprake is van te hoge druk in de schedel van uw kind en er is een operatie nodig volgt er een spannende tijd.

  • Er zijn veel onzekerheden:
  • Is de behandeling met een drain voldoende?
  • Blijft de drain goed werken?
  • Heeft drain invloed op de ontwikkeling van mijn kind?

Al deze zaken kunt u bespreken met de behandelend arts, de verpleegkundige of de maatschappelijk werker.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, bespreek deze dan met de behandelend arts en/of de verpleegkundige.

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Neonatologie

Bezoekadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Geboortecentrum afdeling neonatologie
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Mailadres

U kunt ons mailen via secrneon@umcutrecht.nl

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet